Tag Archive : دزدان دریایی

سرنوشت تلخ جمعی از ملوانان بلوچ و سکوت جامعه جهانی

       ایران / بلوچستان      10 جولای, 2022

پنجم آذر ماه ۱۳۹۸ دوازده تن از صیادان بلوچ اهل چابهار که همگی از خویشاوندان نزدیک همدیگر بودند با هزاران امید و آرزو دل به دریا زدند و بدنبال رزق و روزی خود شتافتند اما از بد روزگار ۱۹ روز…… بیشتر »