سه شنبه ، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
لیبی بخاطر مفقود شدن «موسی صدر» دچار توفان شده است!
لیبی بخاطر مفقود شدن «موسی صدر» دچار توفان شده است!
۲۲ شهریور ۱۴۰۲
0 دیدگاه

مقتدی صدر، رهبر جریان صدری‌ در عراق، چهارشنبه ۲۲ شهریور درباره علت وقوع توفان و سیل مرگبار در لیبی گفت: «لیبی به‌دلیل عدم افشای سرنوشت موسی صدر، رهبر مقاومت در لبنان، گناهی نابخشودنی مرتکب شده است.»

موسی صدر، روحانی ایرانی، موسس مجلس اعلای شیعیان لبنان و جنبش مسلحانه امل بود که طی سفر به لیبی در شهریور ۱۳۵۷ مفقود شد.