چهارشنبه ، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
شورای ملی اهل‌سنت ایران بنیان گذاشته شد
شورای ملی اهل‌سنت ایران بنیان گذاشته شد
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
0 دیدگاه

جمعی از فرهیختگان، علما، فعالین سیاسی و مذهبی اهل‌سنت، شورای ملی اهل‌سنت ایران را با نام «شمسا» بنیان گذاشتند

شورای ملی اهل‌سنت ایران یک تشکل سیاسی است که بر اساس نیاز اهل‌سنت داخل کشور در جهت مطالبه‌ی حقوق پایمال شده‌ی سیاسی اجتماعی و مذهبی این بخش بزرگ از جمعیت کشور ایران تشکیل شده است.

باور شورای ملی اهل‌سنت ایران بر این است که همبستگی ملی و میهنی با رسمیت بخشیدن به حقوق برابر برای همه‌ی ایرانیان ممکن خواهد بود؛ از این رو شورا در رویکرد عملی خود حقوق اساسی جامعه‌ی اهل‌سنت ایران بر اساس اصل آزادیهای مذهبی در منشور حقوق بشر را با جدیت پی گیری خواهد نمود.

شورای ملی اهل‌سنت ایران تلاش دارد بر پایه‌ی توانمندیها و پتانسیل موجود در جامعه‌ی اهل‌سنت داخل کشور با همکاری و همگرایی هدفمند ائتلاف با دیگر کنشگران و نیروهای سیاسی فرهنگی مدنی، اتنیکی و علمی ایران برای دستیابی به آزادی و برابری جامعه اهل‌سنت ایران از جایگاه حقوقی آن اقدام نماید.

از آنجایی که شورای ملی اهل‌سنت ایران میتواند نقش ارزنده‌ای در شکل گیری یک ائتلاف ملی برای رهایی از هر گونه استبداد حاکم بر کشور ایفا نماید لذا شورا با تاکید بر مشارکت حقیقی اهل‌سنت ایران در اداره‌ی امور کشور برچیدن همه‌ی تبعیضات موجود و بنیاد نهادن سیستمی عدالت گستر در چارچوب کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشر برای پایان دادن به سیاست در حاشیه راندن شهروندان اهل‌سنت اهداف خود را تنظیم و ارائه نموده است.