درباره ما


رسانه‌ی خبری سنی‌نیوز توسط تعدادی از فعالین مدنی اهل‌سنت خارج از کشور اداره می‌شود و هیچگونه وابستگی به احزاب و دولت‌ها ندارد.

ایمیل ما:

Info@sunninews.net