چهارشنبه ، ۹ خرداد ۱۴۰۳
به رسمیت شناختن فلسطین توسط کشورهای اروپایی
به رسمیت شناختن فلسطین توسط کشورهای اروپایی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
0 دیدگاه

جوزپ بورل، مسیٔول سیاست خارجی اتحادیه اروپا؛ انتظار می‌رود چندین کشور اروپایی تا پایان ماه آینده کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند.