چهارشنبه ، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
افزایش فشارها بر امامان جمعه  اهل‌سنت مشهد
افزایش فشارها بر امامان جمعه  اهل‌سنت مشهد
۱۸ تیر ۱۴۰۲
0 دیدگاه

بعد از اعتراض حافظ مصطفى شکورى امام جمعه مسجد جامع الفاروق اسماعیل آباد مشهد به بسته شدن تعدادى از نمازخانه‌هاى اهل‌سنت، محمد اسماعیل عندلیب معاون دادستان خراسان رضوى، ایشان را طى احضاریه‌اى به تاریخ ١٩/۴/١۴٠٢ ساعت ٩ صبح به دادسراى انقلاب ناحیه ۴ شهر مشهد فرا خوانده و تهدید کرده است در صورت عدم حضور وى را جلب خواهند کرد.

لازم به یادآورى است با توجه به اینکه حافظ مصطفى شکورى امام جمعه و جماعت مسجد الفاروق است طبق قوانین جزایى جمهورى اسلامى اگر تخلفى از ایشان سر بزند دادگاه ویژه روحانیت باید احضار نماید نه دادگاه انقلاب، ضمن آنکه در نامه احضاریه مسجد جامع الفاروق اسماعیل آباد مشهد را که داراى قدمت و نمازگزارانى بالغ بر ده‌ها هزار نفر است را نمازخانه نامیده است که خود این مطلب زنگ خطر دیگرى براى مسجد الفاروق خواهد بود. همانگونه که در سال ١٣٧٢ مسجد جامع شیخ فیض مشهد را که در همسایگى منزل پدرى على خامنه‌اى بود یک شبه به پارک تبدیل کردند که متعاقب آن صدها اهل سنت در اعتراض به شهادت مسجد فیض مشهد دستگیر و شکنجه شدند و ده‌ها نفر از نماز گزاران مسجد مکى در همان روز بشهادت رسیده و مجروح شدند.