Tag Archive : قشم

0

کشته‌شدن یک فعال مذهبی اهل‌سنت

       ایران      29 ژوئن, 2020

روز گذشته جسد ابوبکر دریانورد فعال مذهبی اهل‌سنت و شهروند جزیره قشم پیدا شد قابل ذکر است که موتور وی دیروز صبح کنار جاده کمی جلوتر از پمپ بنزین “رمکان” پیدا شده بود و دیروز عصر جسدش درهمان مکان کشف…… بیشتر »