حکومت کرزای در خدمت دسته های قمه زنی در کابل
Added Date: 12/27/2009 4:48:03 PM
Bookmark and Share              Balatarin

 زمری بشری سخنگوی وزارت کشور دولت افغانستان  از استقرار ده هزار پليس در کابل همزمان با عاشورا  خبر داد.

وی امروز به خبرنگاران گفت: نيروهای پليس در تقاطع ها موترهای مشکوک را بازرسی خواهند کرد.

زمری بشری از شهروندان کابل خواست درصورت برخورد با موارد مشکوک ، مراتب را به پليس اطلاع دهند.

از صبح امروز يکشنبه خيابان های مرکزی شهر کابل که محل عبور دسته های سينه زنی است به روی موترهای شخصی بسته شده است.

 

Reader Count
8141

Bookmark and Share              Balatarin
 
 
Name:
Comment Body: 
 
      
 
 
 
 
Unsubscribe
Subscribe