0

ایران

شکنجە کولبر جوان و گرفتن فیلم در حین شکنجە از سوی فرماندە پاسگاه

2020-10-24 در 22:45 توسط

شامگاه دوشنبە ٢٨ مهر ٩٩ (١٩ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای مستقر در پاسگاه مرزی برویشکانی واقع در مرزهای بانە یک کولبر ٢٢ سالە را با هویت ”یاسین فکری“ بازداشت و بە مدت چند ساعات بە شدت شکنجە کردەاند.
سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو در این خصوص گزارش داد؛ یاسین فکری از ساعت ٩ شب تا ۵ بامداد سەشنبە بازداشت بودە و در این مدت از سوی دو سرباز و فرماندە پاسگاه برویشکانی مورد ضرب و شتم و شکنجە قرار گرفتە است.
فرماندە پایگاه برویشکانی در حین ضرب و شتم و شکنجە یاسین فکری از وی فیلم گرفتە است.
این کولبر جوان در حالی از سوی نیروهای مستقر در پایگاه برویشکانی بازداشت و مورد شکنجە قرار گرفتە کە هیچ گونە باری بە همراه نداشتە است.

برچسب‌ها:, , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید