0

زندانیان

بیانیه زندانیان محکوم به اعدام و طویل‌المدت اهل‌سنت محبوس در زندان وکیل آباد مشهد

2020-08-31 در 20:20 توسط

زندانیان سیاسی اهل سنت محکوم به اعدام و افخه طویل المدت زندان وکیل اباد مشهد در بیانیه ای کوتاه از تمامی سازمانها٬نهادها جوامع بین المللی و حقوق بشر و جامعه عظیم و میلیاردی اهل سنت خواهان واکنش٬دخالت٬نظارت و پیگیری مجدانه و مستقیم در نحوه ی رسیدگی هر چه سریعتر و عادلانه به پرونده خویش در افق احکام ضد بشری و نحوه ی نگهداری این محکومان در محدودیت های فراوان و تحت فشارهای بسیار شدید و غیر انسانی و برداشتن این محدودیت‌ها شدند.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید