درباره ما


سنی‌نیوز یک رسانه‌ی مستقل خبری اهل‌سنت است که هیچگونه وابستگی به سازمان‌ها و دولت‌ها ندارد.
ما برای گسترش آزادیهای مدنی، عقیدتی و سیاسی تلاش می‌کنیم و با خبر رسانی‌های دقیق، بی‌طرف و موثق سعی در بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران را داریم.
ما در جستجوی ایرانی هستیم که در آن به آزادی و حقوق شهروندی تک تک افراد جامعه احترام گذاشته شود و تلاش برای تحقق این امر مهم را وظیفه‌ی همگان می‌دانیم.